54324U轴承

      订购KOYO 54324U轴承,请随时与我们联系,我们将根据汇率的波动为您提供实时准确的价格,确保以最优惠的价格为您提供优质的KOYO 54324U轴承。

型号:54324U      品牌:KOYO      内径:120      外径:220      厚度:143      系列:推力球轴承
【 手机版   54324U轴承      点击量         更新日期:2017/8/3 】

电话:020-36026999      传真:020-36705678      服务热线:18924187999      邮箱:sales@gzbearing.cn

推力球轴承

相同内径*外径*厚度—120*220*143

KOYO进口轴承